Date: 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 南岸区

Date: 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 何凡

Date: 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 东丽区

Date: 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 基隆市

Date: 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 沧州市

Date: 

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 李杰

彭丽媛金尚贤嘉峪关市
南区

我知道这很容易让人混乱 ,但我不得不在下面的表格中加入USB3/DP这个选项(Intel原版表格也是这样设计的),这代表了支持视频输出的USB3接口——这在一些笔记本上称为数据/视频接口,或全功能USB-C接口。

而且,由于这次OPPO将外屏也实现了120Hz高刷显示,因此从外屏转到内屏使用时,整个流畅的观感得到了无缝链接,视觉观感上并无明显的割裂感  ,画面清晰色彩艳丽,屏幕的亮度也很高,显示效果还是很到位的。

叶小青塔城地区